INSTALLATION

INSTALLATION

Alle AngelEye-systemer kan installeres
i enhver type bassin.

AngelEye-systemer kan implementeres i alle former for offentlige og private bassiner – både eksisterende og nyetablerede, samti betonstøbte bassiner, stålbassiner og andre konstruktionsvarianter. Installationen er  typisk opdelt i 4 hovedfaser: designundersøgelse, installationsforberedelse, hardwareinstallation, konfiguration og test.

Inspection

Design-undersøgelse

predisposition AngelEye

Installations-forberedelse

AngelEye Installation

Hardware-installation

Test AngelEye

Konfiguration og test

Design-undersøgelse

Systemets designfase foretages af AngelEyes tekniske afdeling, som håndterer diverse tegningsmateriale og tekniske beskrivelser. Fasen består af udarbejdelse af  tegninger, der viser placeringen af alle systemkomponenter, samt et teknisk dokument, indeholdende samtlige specifikationerne for forberedelses- og installationsfasen.

Installations-forberedelse

Denne fase forbereder alle forudsætningerne for installationen af AngelEye-systemet. Hvis undervandsenheder skal anvendes, skal bassinerne være udstyret med ‘nicher’, som kameraet kan placeres i. El-og datakabler forbinder alle systemkomponenterne. Installationen kan foretages af AngelEye-tekniker eller certificerede AngelEye-partnere. Anden kundevalgt virksomhed kan også udføre opgaven, så længe installationen sker under tilsyn af AngelEye-eksperter.

Hardware-installation

Installationen af AngelEye-komponenter kan foretages i en enkelt fase for eksisterende systemer eller i forskellige etaper for nybyggede systemer. Installationen udføres af AngelEye-teknikere eller certificerede AngelEye-partnere.

Konfiguration og test

Konfigurationsfasen foretages eksternt af AngelEye-tekniker, og testfasen udføres ved bassinet. Sikkerhedspersonalet for det pågældende svømmebad modtager tilstrækkelig træning i brugen af systemet, og et certifikat udstedes efterfølgende. Såfremt det er påkrævet at anvende ISO 20380:2017-standarden, udføres tests, og passende dokumentation, defineret af standarden selv, udstedes .