INSTALLATION

INSTALLATION

Samtlige AngelEye-systemer kan installeres
i alle bassintyper.

AngelEye-systemer kan implementeres i alle former for offentlige og private bassiner – både eksisterende og nyetablerede, samti betonstøbte bassiner, stålbassiner og andre konstruktionsvarianter. Installationen er  typisk opdelt i 4 hovedfaser, herunder: designundersøgelse, installationsforberedelse, hardwareinstallation, konfiguration og test.

Inspection

Designundersøgelse

predisposition AngelEye

Installationsforberedelse

AngelEye Installation

Hardwareinstallation

Test AngelEye

Konfiguration og test

Design-undersøgelse

Systemets designfase foretages af AngelEyes tekniske afdeling, som håndterer diverse tegningsmateriale og tekniske beskrivelser. Fasen består af udarbejdelse af tegninger, der viser placeringen af alle systemkomponenter, samt et teknisk dokument, indeholdende samtlige specifikationer vedrørende forberedelses- og installationsfasen.

Installations-forberedelse

Denne fase forbereder alle forudsætningerne for installationen af AngelEye-systemet. Hvis undervandsenheder anvendes, skal bassinerne være udstyret med indstøbningshuse, som kameraerne kan placeres i. El-og datakabler sørger for, at samtlige systemkomponenter forbindes til hinanden. Installationen kan foretages af AngelEye-tekniker og certificerede AngelEye-partnere, eller en anden virksomhed, som kunden selv udvælger. Dette skal dog ske under tilsyn af AngelEye-eksperter.

Hardware-installation

For allerede eksisterende systemer, foretages installationen af AngelEye-komponenter i en enkelt fase, ,hvor der for nyetablerede systemer er tale om installation i forskellige etaper. Hardwareinstallationen udføres af AngelEye-teknikere eller certificerede AngelEye-partnere.

Konfiguration og test

Konfigurationsfasen foretages både eksternt af AngelEye-eksperter, samt ved bassinet, hvor testfasen udføres. Svømmeanlæggets sikkerhedspersonale modtager tilstrækkelig træning i brugen af systemet, og et certifikat udstedes efterfølgende. Såfremt ISO 20380:2017-standarden er påkrævet i et pågældende svømmeanlæg, udføres behørige tests, og passende dokumentation, defineret af standarden selv, udstedes.