INSTALLATION

INSTALLATION

AngelEye-systemer kan installeres
i enhver slags pool.

AngelEye-systemer kan implementeres på alle typer offentlige og private swimmingpools – både eksisterende og nye – og i beton, stål og andre konstruktionsvarianter. Operationen foregår typisk i 4 hovedfaser: designundersøgelse, installationsforberedelse, hardwareinstallation, konfiguration og test.

Inspection

Design-undersøgelse

predisposition AngelEye

Installations-forberedelse

AngelEye Installation

Hardware-installation

Test AngelEye

Konfiguration og test

Design-undersøgelse

Systemets designfase foretages af AngelEyes tekniske kontor, som håndterer systemets planer og deskriptive rapporter. Designundersøgelsesfasen realiseres med udarbejdelse af planer, der viser placeringen af alle systemkomponenter og et teknisk dokument, der indeholder alle specifikationerne for forberedelses- og installationsfaserne.

Installations-forberedelse

Denne fase forbereder alle betingelserne for installationen af AngelEye-systemet. Hvis undervandsdetektionsenheder skal bruges, skal bassinerne være udstyret med nicher, som kameraet kan placeres i. Elektriske kabler og datakabler forbinder alle systemkomponenterne. Installationen kan foretages af AngelEye-personale eller certificerede partnere eller virksomheder valgt af kunden under tilsyn af AngelEye-eksperter.

Hardware-installation

Installationen af AngelEye-komponenter kan foretages i en enkelt fase for eksisterende systemer eller i forskellige etaper for nybyggede systemer. Aktiviteterne udføres af AngelEye-teknikere eller certificerede partnere.

Konfiguration og test

Konfigurationsfasen foretages eksternt af AngelEye-personale og ved bassinet, hvor testfasen udføres. Tilstrækkelig træning i brugen af systemet gives til sikkerhedspersonalet og et certifikat udstedes. Hvis det er påkrævet at anvende ISO 20380:2017-standarden, udføres tests, og passende dokumentation udstedes som defineret af standarden selv.