OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL

OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL

Generelle spørgsmål og svar fra
vores AngelEye eksperter

Hvis du ikke kan findes svaret, bedes du kontakte os direkte – så vil vores eksperter hjælpe med yderligere information.

Virker drukningsovervågningssystem også hvis badegæster skygger for kameraerne?
Ja, hvert bassin er udstyret med flere kameraer, der optager de samme områder på samme tid. Denne dækning gør det muligt at registrere en drukning selvom ét eller flere kameraer bliver afskærmet af badegæster.

Kan systemet garantere dækning af hele bassinet?
Ja, takket være designet, udviklet af AngelEye-ingeniører vil et tilstrækkeligt antal kameraer garantere 100% dækning af bassinet.

Hvordan håndteres falske alarmer forårsaget af irrelevante forstyrrelser?
Den innovative kunstige intelligens-baserede teknologi, udviklet af AngelEye, genkender falske alarmer forårsaget af fx lys, skygger og genstande, og ignorerer dem uden at give besked til personalet.
Personalet modtager kun besked om drukning og meget kritiske situationer.

Virker systemer også i udendørs bassiner om vinteren ved forekomst af vanddamp?
Ja, undervandskameraerne er faktisk den eneste måde at danne overblik over bassinet, hvis dette ikke kan lade sig gøre fra over vandets overflade – eksempelvis på grund af vanddamp.

Hvor vigtig er en diskret alarm?
AngelEye-systemets alarmer sendes diskret til sikkerhedspersonalet via Smartwatch og andre teknologier. Dette er for at sikre hurtig indgriben og for ikke at skabe panik, som kan gøre situationen endnu mere kritisk.

Hvor længe varer systemet om at opdage en ulykke i vandet?
Det tager maksimalt 10 sekunder at opdage og rapportere en ulykke i vandet for systemet, hvilket er meget hurtigere, end hvad der kræves af de nuværende ISO-standarder, der kræver registrering af ulykker inden for maksimalt 15 sekunder.

Hvilke bassintyper kan AngelEye installeres i

Implementering af AngelEye-systemet er mulig i alle slags offentlige og private bassiner hvad end bassinet er lavet i beton, stål og andre konstruktionsvarianter. Derudover tilpasser det sig perfekt til bassiner med forskellige vandaktiviteter, såsom dem med bevægelig bund og vægge. For at sikre perfekt integration med et pågældende bassin, har AngelEye udviklet indstøbningshuse/’nicher’ og kameraer i samarbejde med verdens førende poolproducenter ,med henblik på at bevare producentens garanti.


Kan AngelEye installeres i eksisterende eller nye bassiner?

Ja, AngelEye kan installeres i både eksisterende og nyetablerede bassiner.


Er systemet kompatibelt med eksisterende belysninger?
Allerende eksisterende belysning i bassinet påvirker ikke AngelEyesystemets funktion. Hvis der ikke er nogen belysning i bassinet, kan undervandskameraerne valgfrit integreres med et patenteret LED -lyssystem.


I tilfælde af installation i eksisterende bassiner: skal de drænes først?
Nej, bassinet skal  ikke drænes. AngelEye-systemet kan installeres uden at tømme bassinet for vand. AngelEye-ingeniørerne vurderer for hvert nye projekt, om det er muligt at installere uden at dræne bassinet.


Er det muligt at installere systemet i et enkelt bassin og senere udvide til de øvrige bassiner?
Ja, AngelEye-systemet er modulært og kan installeres i et enkelt bassin og senere udvides til andre bassiner eller med yderligere komponenter.


Hvad er installationstiden for AngelEye-systemet?
Installation af AngelEye-systemer i nyeetablerede svømmebade tilpasses  projektplanlægningen. Installation i eksisterende bassiner kræver nogle indgreb, men  disse påvirker ikke   muligheden for at bruge  bassinet under installationsfasen.  Installation af kameraer i bassinet tager normalt 5 arbejdsdage. Udskiftning af undervandsbelysningen med AngelEye-undervandskameraer kræver et par timer i alt, og denne proces kan også foretages om natten, så den daglige drift ikke forstyrres.

Er det nødvendigt at rydde bassinet, inden der foretages vedligeholdelse på systemet?
Nej, alle komponenter i AngelEye-systemet, herunder undervandskameraer, kan nemt tilgås og udskiftes uden at rydde eller lukke bassinet.

Er det nødvendigt at få alle badegæster op af bassinet, før man foretager vedligeholdelse?
Nej, da det er simpelt at tilgå Angeleye-komponenterne, vil det ikke påvirke brugen af bassinet, og derfor er det tilstrækkeligt blot at begrænse adgangen for svømmerne omkring indgrebsområdet/arbejdsområdet.

Skal kunden ofte inspicere systemet for at bevare effektiviteten og sørge for, at det virker optimalt?

Nej, det integrerede AngelEye selvdiagnosticeringssystem opdager automatisk fejlfunktioner og giver samtidig AngelEye-assistancetjenesten besked.

Kan et bassin forberedes til fremtidig installation af undervandskameraer?
Ja, præinstallationstjenesten, der leveres af AngelEye, inkluderer forberedelse af indstøbningshuse i bassinet, som kan huse kameraerne.

Kan den gebyrbaserede AngelEye-tjeneste kun leveres i faciliteternes sæsonbetonede åbningsperiode?
Ja, den gebyrbaserede AngelEye-tjeneste kan kun aktiveres i de måneder, hvor faciliteterne er åbne.

Er der en standard, der regulerer systemer for drukningsovervågning?

Standarden, der regulerer detektering af drukneulykker i offentlige svømmeanlæg større end 150 m2, er defineret af ISO (International Organization for Standardization) 20380:2017. Standarden beskriver minimumskravene til operationel ydeevne og sikkerhed, samt prøvningsmetoder tildrukningsovervågningssystemer. Målet er at sørge for, at kunden investerer i et system med maksimal ydeevne, der sikrer badegæsternes sikkerhed. Risikoovervågningsfunktionerne kan tilpasses det individuelle svømmeanlægs specifikke behov, hvilket gør det muligt at have konfigurationer til ethvert behov– uanset om der er tale om et vandland, et idrætsanlæg eller andet. AngelEye kan også garantere standarden defineret af ISO 20380:2017.

Kan AngelEye-systemerne erstatte livreddere?
Nej, AngelEye-systemerne erstatter ikke livreddere, men de hjælper livreddernemed at udføre deres arbejde og med at gøre svømmefaciliteterne endnu mere sikre. I overensstemmelse med regionale lovgivninger, kan systemer for drukningsovervågning være et alternativ til at ansætte ekstra sikkerhedspersonale i travle perioder.

Påvirker AngelEye-systemerne livreddernes arbejde?
AngelEye-systemerne interagerer gnidningsfrit med livreddernes overvågning af badegæsterne og deres sikkerhed. Livredderne modtager blot diskrete alarmnotifikationer via smartwatch og øvrige notifikationsenheder på en måde, der ikke er forstyrrende.